Processchema thermoplasten

Processchema centraal

In deze arbocatalogus staat het processchema centraal. Het processchema wordt van boven naar beneden weergegeven. Op elke regel staat, indien van toepassing, een aantal processtappen die voor kunnen komen in deze fase van het productieproces. Zo kan graan bijvoorbeeld per schip worden aangevoerd, maar ook per vrachtwagen en bij een aantal bedrijven op beide manieren. Indien een processtap in uw bedrijf niet voorkomt, kunt u die gewoon overslaan.

Prioritaire risico's per processtap

Per processtap wordt aangegeven welke prioritaire risico('s) van belang zijn. De symbolen die bij die risico's horen zijn donker gekleurd. Indien u op een donker gekleurd risico klikt, dan treft u vervolgens oplossingen aan die horen bij het betreffende risico en die voor de aangeklikte processtap van toepassing zijn.

Onder de knop 'Processchema als PDF' treft u het processchema aan, met de daarbij behorende prioritaire risico's per processtap. In deze versie is het processchema liggend opgenomen: het processchema leest u dan van links naar rechts.  

Download schema als PDF