Beknopte informatie machineveiligheid

Effect machineveiligheid
Het (onveilig) werken met machines is de belangrijkste bron van ongevallen binnen de branche.

In 2007 zijn er 35 ongevallen met machines geweest die een dodelijk afloop hadden (Bron: Monitor arbeidsongevallen in Nederland).

De belangrijke oorzaken van ongevallen zijn:

  • geraakt worden door bewegende delen van machines;
  • contact met zwaaiende voorwerpen (bijvoorbeeld een inpakrobot);
  • in aanraking komen met onder spanning staande delen;
  • bekneld raken tussen machines en/of voorwerpen en
  • contact met rondvliegende/wegschietende voorwerpen als hete olie, product of delen van machines onder druk.

Maatregelen machineveiligheid
Vroeger heerste de opvatting dat de mens door goed alert te blijven best zonder ongevallen zou kunnen werken. Deze zienswijze heeft plaats gemaakt voor de huidige opvatting dat het ontwerp, de constructie en de uitvoering voor mensen veilig te gebruiken machines moet opleveren. Werkgevers zijn daarvoor verantwoordelijk. Het is aan werknemers daar op veilige wijze mee om te gaan.
Machineveiligheid wordt verhoogd door risico’s systematisch te inventariseren en ze daarna te elimineren. Dat elimineren kan bijvoorbeeld door:

  • gevaarlijke delen fysiek af te schermen;
  • gebruik maken van tweehanden bediening of
  • gebruik van lichtschermen. Dit zijn lichtstralen die, als ze onderbroken worden, de machine direct stil zetten.
     

Print dit artikel