Beknopte informatie geluid

Effect geluid
Geluid is schadelijk als, gemiddeld over de dag, het niveau boven 80 dB(A) ligt. Hogere geluidsniveaus kunnen leiden tot slechthorendheid. Het ontstaan van slechthorendheid is een sluipend, onomkeerbaar proces.

Maatregelen geluid
Beheersmaatregelen moeten er daarom op gericht zijn blootstelling boven de 80 dB(A) zo veel mogelijk te voorkomen en eventueel gehoorverlies in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken om verdere achteruitgang te voorkomen.

Print dit artikel