Technische Maatregelen: Dakisolatie

Oplossingen | Hitte | Blootstelling aan hitte

Dakisolatie reduceert de warmteopbouw ten gevolge van zoninstraling op warme dagen.