Technische Maatregelen: Afkoelen in koeltunnel

Oplossingen | Hitte | Blootstelling aan hitte

Omkasten van de lopende band waarop grotere voorwerpen gekoeld worden, reduceert de hoeveelheid warmte die vrijkomt in de ruimte.