Technische Maatregelen: Lamellen in het dak

Oplossingen | Hitte | Blootstelling aan hitte

Het dak voorzien van lamellen maakt het mogelijk de warmte, die bijvoorbeeld van ovens komt, kwijt te raken. Dit draagt bij aan een lagere temperatuur in de productieruimte.