Technische Maatregelen: Omkasten warmtebron

Oplossingen | Hitte | Blootstelling aan hitte

Het omkasten van de warmtebron, eventueel inclusief de afkoelsectie van het product, beperkt de warmteafgifte naar de omgeving en daarmee de blootstelling van medewerkers. Deze oplossing kan gecombineerd worden met een afzuiging van de warmte en eventueel hergebruik van de restwarmte.