Technische Maatregelen: Hergebruik restwarmte

Oplossingen | Hitte | Blootstelling aan hitte

Hergebruik van restwarmte beperkt de warmteoverdracht naar de omgeving. De warmtebelasting van medewerkers neemt daardoor af.