Technische Maatregelen: Energiezuinige extruder

Oplossingen | Hitte | Blootstelling aan hitte

Het toepassen van een energiezuinige extruder beperkt de warmteoverdracht naar de omgeving. Een belangrijke stap hierbij is het isoleren van de verwarmingselementen. De warmtebelasting van medewerkers zal daardoor afnemen.