Technische Maatregelen: Compartimentering met behulp van plastic flappen

Oplossingen | Hitte | Blootstelling aan hitte

Het is mogelijk warme en minder warme ruimtes van elkaar te scheiden met behulp van een gordijn van plastic flappen. Deze oplossing is ook mogelijk in een HACCP omgeving.