Technische Maatregelen: Airconditioning

Oplossingen | Hitte | Blootstelling aan hitte

Een airconditioningsinstallatie beheerst het klimaat in de productieruimte binnen vastgestelde grenzen. Dit reduceert de warmtebelasting van medewerkers.