Frequentie voorlichting hitte afhankelijk van gemiddelde dagtemperatuur waarbij gewerkt wordt

Branche-afspraken | Hitte | Gedrag

De frequentie waarmee voorlichting wordt aangeboden is afhankelijk van de temperaturen waar werknemers aan blootstaan: