Technische Maatregelen: Recycling: brekers omkasten

Oplossingen | Geluid | Geluidblootstelling

Het omkasten van de breker geeft een forse geluidreductie naar de omgeving.