Technische Maatregelen: Shredder omkasten

Oplossingen | Geluid | Geluidblootstelling

Het omkasten van de shredder geeft een forse geluidreductie naar de omgeving.