Technische Maatregelen: Intern pneumatisch transport van granulaat: buizen isoleren

Oplossingen | Geluid | Geluidblootstelling

Het isoleren van de buizen voor granulaattransport reduceert de geluidbelasting van medewerkers.