Technische Maatregelen: Ventilatoren/blowers in aparte ruimte

Oplossingen | Geluid | Geluidblootstelling

Ventilatoren en blowers dragen substantieel bij aan de geluidblootstelling van medewerkers. Het in een aparte ruimte of zelfs buiten plaatsen van ventilatoren en blowers reduceert de geluidblootstelling van medewerkers. Indien ventilatoren / blowers buiten geplaatst worden is het raadzaam na te gaan of de milieuvergunning dat toelaat.