Technische Maatregelen: Zuigen in plaats van blazen

Oplossingen | Geluid | Geluidblootstelling

Schoonmaken door stof, daar waar mogelijk, weg te zuigen in plaats van stof te verplaatsen met perslucht, reduceert de geluidblootstelling.