Bron Maatregelen: Geluidarme nozzles

Oplossingen | Geluid | Geluidblootstelling

Het uitrusten van persluchtopeningen met geluidarme nozzles elimineert de geluidblootstelling van medewerkers ten gevolge van ontsnappende lucht. De beleving van medewerkers is dat de geluidarme nozzles minder goed blazen. Uit onderzoek blijkt dat dit niet het geval is.