Technische Maatregelen: Lichtere assen

Oplossingen | Fysieke belasting | Zwaar tillen

Het toepassen van carbon- of aluminium assen reduceert het gewicht van de as.