Technische Maatregelen: Taakroulatie fysieke belasting

Oplossingen | Fysieke belasting | Bukken/buigen

Repeterend werk of regelmatig zwaar tillen is fysiek belastend werk. Het invoeren van een roulatiesysteem voorkomt dat werknemers continu hetzelfde werk verrichten en daardoor steeds dezelfde spieren zwaar belasten. Roulatie binnen dezelfde taak, maar op een andere werkplek, voorkomt dit.