Technische Maatregelen: Taakroulatie geluid

Oplossingen | Geluid | Geluidblootstelling

Wissel werkzaamheden met schadelijke geluidniveaus af met werkzaamheden waarbij het geluidniveau niet schadelijk is. Hierdoor neemt de gemiddelde geluidblootstelling af en daarmee de kans dat een werknemer gehoorschade oploopt. Ook het afwisselen van werkzaamheden met hoge schadelijke geluidniveaus en werkzaamheden met lagere, maar toch schadelijke geluidniveaus is zinvol, maar verdient niet de eerste voorkeur.