Bron Maatregelen: Vervangen CMR-stoffen en VOS door minder risicovolle stoffen

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan CMR- stoffen

Het vervangen van Carcinogene, Mutagene en Reprotoxische stoffen is verplicht indien dat technisch mogelijk is. Hetzelfde geldt voor Vluchtige Organische Koolwaterstoffen. Vervanging elimineert het risico. Kik hier voor de meest actuele lijst van carcinogene stoffen.Carcinogene, Mutagene en Reprotoxische stoffen zijn kankerverwekkende stoffen en stoffen die schadelijk zijn voor het ongeboren kind.