Beschermingsmiddelen: Handschoenen verstrekken

Thermoplasten | Handmatig nabewerken | Machine veiligheid | Kans op beknellen / pletten

Draag adequate handschoenen die door de werkgever ter beschikking gesteld zijn.