Technische Maatregelen: Spanlappen bij doorhalen folie

Oplossingen | Machine veiligheid | Kans intrekken / pletten

Het gebruik van een spanlap maakt het mogelijk folie op een veilige wijze door de machine te voeren.