Technische Maatregelen: Omkasten

Oplossingen | Machine veiligheid | Hoge druk: blootstelling aan ontsnappend gas of vloeistof

Omkasten van de gehele machine verkleint de kans op ongevallen. Voorzie deze omkasting van een beveiliging die de machine uitschakelt op het moment dat de omkasting wordt geopend. De omkasting beïnvloedt ook het geluidsniveau, emissie van eventuele (gevaarlijke) sto(fen) en eventuele hitte die in de ruimte vrijkomt in positieve zin.