Technische Maatregelen: Twee handen bediening

Oplossingen | Machine veiligheid | Kans op beknellen / pletten

Gebruik tweehandenbediening bij machines waar knelgevaar bestaat.