Technische Maatregelen: Vloercoating tegen gladheid

Oplossingen | Fysieke belasting | Duwen / trekken

Een effen vloer is belangrijk voor het reduceren van de duw- en trekkrachten tijdens het rijden met zware objecten. De vloer moet niet te glad worden. Er zijn meerdere manieren om vloeren ruw te maken. Veelgebruikt is een systeem met meerdere lagen epoxy vloercoating, ingestrooid met kwarts. De hoeveelheid en het type kwarts bepalen de mate van antislip.

Te gladde vloeren vormen een belangrijke bron van bedrijfsongevallen. Er zijn meerdere manieren om vloeren ruw te maken. Veelgebruikt is een systeem met meerdere lagen epoxy vloercoating, ingestrooid met kwarts. De hoeveelheid en het type kwarts bepalen de mate van antislip. De Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 7909 beschrijft de normen die gesteld worden aan de optimale slipwerendheid van vloeren.

Deze norm kan besteld via: het NNI. Klik dan hier.

Meer informatie is ook te vinden bij bedrijfsschap afbouw: klik dan hier.