Technische Maatregelen: Effen vloeren

Oplossingen | Fysieke belasting | Duwen / trekken

Maak vloeren waarover frequent handmatig transport met rollend materieel (karren, pompwagens etc.) plaats vindt, zo effen mogelijk. Hiermee wordt de fysieke belasting zo veel mogelijk beperkt.