Technische Maatregelen: Noodstop

Thermoplasten | Handmatig nabewerken | Machine veiligheid | Kans op geraakt worden

Een noodstop maakt het mogelijk de machine te stoppen bij een ongeval om zo het letsel te beperken. Het is nadrukkelijk geen beveiliging. De norm voor noodstop is NEN-EN 418.