Technische Maatregelen: Noodstop

Oplossingen | Machine veiligheid | Explosie

Een noodstop maakt het mogelijk de machine te stoppen bij een ongeval om zo het letsel te beperken. Het is nadrukkelijk geen beveiliging. De norm voor noodstop is NEN-EN 418.