Technische Maatregelen: Noodstop

Oplossingen | Machine veiligheid | Hoge druk: geraakt worden door voorwerpen

Een noodstop maakt het mogelijk de machine te stoppen bij een ongeval om zo het letsel te beperken. Het is nadrukkelijk geen beveiliging. De norm voor noodstop is NEN-EN 418.