Technische Maatregelen: Vloer onder afschot

Oplossingen | Fysieke belasting | Duwen / trekken

Het op gang brengen van een zware last (pallet/ketel/kuip) is vaak tot drie maal zo zwaar als het rijden met de last. Het onder afschot brengen van een deel van de vloer, beperkt deze eerste aanzetkracht.