Beschermingsmiddelen: Bewaren filter adembescherming

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan gassen/dampen/nevel

Het bewaren van adembescherming op plekken waar deze niet wordt blootgesteld aan stof, vuil en/of chemicaliën voorkomt dat adembescherming en filters vervuild raken. Vervuilde adembescherming kan de blootstelling zelfs verhogen.