Technische Maatregelen: Toevoegen van voorverpakte aditieven

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Huid blootstelling

Door gebruik te maken van voorverpakte aditieven hoeven deze niet meer afgewogen te worden. Blootstelling aan aditieven wordt daardoor sterk gereduceerd.