Technische Maatregelen: Afzuigen handgereedschap

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan stof

In een aantal gevallen is het mogelijk handgereedschap dat stof produceert te voorzien van een afzuiginstallatie die het vrijkomende stof direct bij het handgereedschap afzuigt. Dit reduceert de stofbloosttelling van de betreffende medewerker sterk.