Technische Maatregelen: Zuigen in plaats van perslucht

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan stof

Zuigen met een industriële stofzuiger voorkomt dat stof in de ademzone van medewerkers wordt geblazen, wat het geval is bij gebruik van een persluchtpistool. Gebruik van perslucht geeft hoge piekblootstellingen aan stof.