Technische Maatregelen: Compartimentering met behulp van scheidingswanden

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan CMR- stoffen

Het is mogelijk stoffige en minder stoffige werkplekken van elkaar te scheiden met behulp van scheidingswanden. Dit vermindert de blootstelling van medewerkers in de minder stoffige ruimtes.