Technische Maatregelen: Bronafzuiging

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan stof

Bronafzuiging reduceert de hoeveelheid (gevaarlijke) stof(fen) in de ademzone van medewerkers. Gebruik van flexibele slangen maakt het eenvoudiger puntafzuiging goed te positioneren.