Technische Maatregelen: Tips bij repeterende bewegingen

Oplossingen | Fysieke belasting | Kortcyclisch werk (repeterende handelingen)

Het uitvoeren van repeterende bewegingen levert een aanzienlijke fysieke belasting op en daarmee een risico voor de gezondheid. Een aantal praktische tips om de belasting te reduceren: