Bron Maatregelen: Gesloten transportsystemen

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan gassen/dampen/nevel

Gebruik van gesloten transportsystemen (bv wormtransport) elimineert de blootstelling van medewerkers. Zuigtransport (onderdruk) geeft over het algemeen een lagere blootstelling dan blaastransport.