Technische Maatregelen: Leidingen voorzien van verschillende koppelingen

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan CMR- stoffen

Het voorzien van leidingen met verschillende koppelingen voorkomt dat stoffen van verschillende productgroepen, die met elkaar kunnen reageren, per ongeluk gemengd worden. Dit mengen kan naast productverontreiniging in bepaalde situaties ook ernstige ongevallen tot gevolg hebben.