Technische Maatregelen: Omkasting / afscherming ballon

Oplossingen | Hitte | Blootstelling aan hitte

Scherm de ballon af of omkast die. Hitte komt daardoor niet vrij in de hal en kan worden afgezogen. Daarnaast staat de ballon hierdoor minder bloot aan luchtstromen in de hal. Dit leidt tot een verbetering van de kwaliteit van de ballon. Op deze wijze wordt tegelijkertijd gewerkt aan geluidreductie en machineveiligheid.