Technische Maatregelen: Omkasting machine

Oplossingen | Hitte | Blootstelling aan hitte

Omkast warmteproducerende processen zo veel mogelijk. Overweeg hierbij de gehele machine te omkasten, waarbij alleen in- en uitvoer worden vrijgelaten. Dit leidt tegelijkertijd tot hitte- en geluidreductie en een grotere machineveiligheid. Indien de gehele machine omkast wordt, is het mogelijk de vrijkomende hitte af te zuigen.