Technische Maatregelen: Luchtverdeelslangen

Oplossingen | Hitte | Blootstelling aan hitte

Gebruik van luchtverdeelslangen maakt het mogelijk (gekoelde) lucht in een ruimte in te brengen zonder dat tocht ontstaat.