Technische Maatregelen: Taakroulatie hitte

Oplossingen | Hitte | Blootstelling aan hitte

Taakroulatie tussen werkplekken met een hoge en lagere omgevingstemperatuur reduceert de blootstellingsduur van medewerkers. Hierbij is het wel van belang de overgang enigszins geleidelijk te laten verlopen.